EkspertBudowlany.pl

asd

asd

asd

asd

news Dach z Gwarancją Systemową Braas

Dach z Gwarancją Systemową Braas

Budowa domu może być przygodą, ale też dużym wyzwaniem. Przy wyborze produktów, które mają służyć przez lata, warto zwracać uwagę na dostępne gwarancje, które zabezpieczają przed ponoszeniem dodatkowych...

Budowa domu może być przygodą, ale też dużym wyzwaniem. Przy wyborze produktów, które mają służyć przez lata, warto zwracać uwagę na dostępne gwarancje, które zabezpieczają przed ponoszeniem dodatkowych kosztów w przyszłości. Marka Braas proponuje swoim klientom piętnastoletnią gwarancję systemową, która obejmuje cały system dachowy.

Budka lęgowa dla ptaków

Budka lęgowa dla ptaków

Ciepły luty prowokuje do wcześniejszego rozpoczęcia sezonu w ogrodzie. My zaczęliśmy go od poiweszenia budki lęgowej dla ptaków.

Ciepły luty prowokuje do wcześniejszego rozpoczęcia sezonu w ogrodzie. My zaczęliśmy go od poiweszenia budki lęgowej dla ptaków.

Masy bitumiczne - skuteczna hydroizolacja fundamentów

BASF Polska | 2018-02-13
Masy bitumiczne - skuteczna hydroizolacja fundamentów

Temat prawidłowej izolacji części budynku, która znajduje się poniżej poziomu terenu, jest często bagatelizowany. Być może wynika to ze starego powiedzenia, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Fundamenty i ściany fundamentowe to przecież tzw. roboty zanikające - po zasypaniu wykopu nie widać już, co się tam dzieje. Takie podejście powoduje jednak, że gdy problemy zaistnieją, staną się widoczne z pewnym opóźnieniem, ale ich skutki będą zwielokrotnione, a koszty naprawy będą kilkukrotnie (a nawet kilkunastokrotnie) wyższe od kosztów prawidłowego wykonania i zabezpieczenia.

treść sponsorowana

Woda występuje w gruncie pod różnymi postaciami i może oddziaływać na budynek z różną intensywnością. Przy gruncie dobrze przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych mówimy o wilgotności gruntu lub niespiętrzajacej się wodzie infiltracyjnej. Wilgotność gruntu to woda związana kapilarnie i transportowana siłą wiązania kapilarnego, również w kierunku odwrotnym do działania siły ciężkości. Z kolei przez niespiętrzającą się należy rozumieć wodę przesączającą się, która nawet w czasie silnych opadów nie tworzy zastojów. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy zarówno grunt rodzimy powyżej oraz poniżej poziomu posadowienia fundamentów, jak i obsybka stanowią grunty dobrze przepuszczalne, tj. o współczynniku przepuszczalności k > 10-4 m/s.

Natomiast przy gruncie słabo przepuszczalnym mówimy o spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej. Obciążenie takie występuje, gdy poziom posadowienia fundamentu nie przekracza 3 m poniżej poziomu terenu, a grunt rodzimy jest gruntem słabo przepuszczalnym (o współczynniku k ≤ 10-4 m/s), natomiast najwyższy poziom wód gruntowych występuje nie wyżej niż 300 mm poniżej dolnej krawędzi fundamentu. Zjawisku temu można zapobiec, stosując drenaż - obciążenie wodą gruntową sprowadza się ("redukuje") do niespiętrzającej się wody infiltracyjnej. Najmniej korzystny dla budynku wariant to woda ciśnieniowa, czyli woda gruntowa, której poziom występuje okresowo lub na stałe powyżej poziomu posadowienia fundamentu. Obciążenie wodą, wywierającą parcie hydrostatyczne, występuje niezależnie od głębokości posadowienia oraz rodzaju gruntu.

Aby hydroizolacja budynku była prawidłowa, musi spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musi być całkowicie szczelna i połączona z podłożem oraz stanowić ciągły, całkowicie odcinający budynek od wody układ (często mówi się o tzw. wannie), tzn. izolacje poziome muszą w sposób ciągły przechodzić w pionowe i na odwrót. W przypadku nowych budynków zawsze, a przy renowacji, gdy tylko jest to możliwe, izolację pionową wykonuje się od strony parcia wody, czyli od zewnątrz. Istnieje wiele rodzajów materiałów hydroizolacyjnych stosowanych w strefie przyziemia - m.in. powłokowe masy bitumiczne, bitumiczne membrany samoprzylepne, mineralne zaprawy uszczelniające, czy tzw. izolacje hybrydowe. Największą popularnością cieszą jednak grubowarstwowe masy bitumiczne - tzw. masy KMB.

Najprostszym w zastosowaniu materiałem hydroizolacyjnym są powłokowe masy bitumiczne. Ich aplikacja polega na naniesieniu minimum dwóch warstw metodą "malarską"(pędzlem, wałkiem lub agregatem), z tego powodu są one określane czasem jako cienkowarstwowe izolacje bitumiczne, a nawet jako farby bitumiczne. Podłoże pod bitumiczne masy cienkowarstwowe powinno być równe i sztywne (w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych wymagane jest wcześniejsze otynkowanie) oraz zagruntowane odpowiednim środkiem. Materiałem tego typu jest PCI Pecimor F, stosowany do ochrony przed wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Basf >>

Bezspoinową powłokę hydroizolacyjną można również wykonać przy zastosowaniu mineralnych zapraw uszczelniających. Należy do tej czynności wybrać zaprawy cementowo-polimerowe (określane również jako szlamy lub mikrozaprawy). Są to najczęściej przygotowane fabrycznie zaprawy, których szczelność zapewniana jest dzięki odpowiednio dobranemu stosowi okruchowemu oraz dodatkom hydrofobizującym. Zaprawy uszczelniające mogą być stosowane do izolacji przyziemnych części budynków, mogą również stanowić podłoże pod dalsze warstwy, np. okładziny ceramiczne. Dlatego też szczególnym powodzeniem cieszą się one w przypadku uszczelniania cokołowej strefy budynku. Materiały te z jednej strony mogą być zaprawami sztywnymi lub elastycznymi, z drugiej stanowić produkt jedno- lub dwukomponentowy.

"Najprostszą" zaprawą uszczelniającą w ofercie PCI jest zaprawa PCI Barraseal CS. Ten jednokomponentowy produkt to tzw. sztywna zaprawa do powierzchniowego uszczelniania budowli i ich elementów. Z uwagi na ograniczoną elastyczność może być stosowana wyłącznie do izolacji elementów nieodkształcalnych, ale za to wykazuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz przepuszczalnością pary wodnej. Jedną z jej zalet jest możliwość stosowania w kontakcie z wodą pitną. Może mieć również dwa rodzaje konsystencji, w zależności od ilości dodania wody zarobowej - do nakładania pędzlem lub kielnią i pacą. 

Zaprawy uszczelniające, dzięki zawartych w nich polimerom, mogą być również wyrobami elastycznymi. Polimery dodawane są do zaprawy w formie proszków redyspergowalnych (zaprawy jednokomponentowe) lub też dyspersji polimerowej (zaprawy dwukomponentowe). PCI posiada w swej ofercie zarówno zaprawy jedno-, jak i dwuskładnikowe - PCI Barraseal Flex oraz PCI Barraseal 2K Objekt.

Materiałem łączącym w sobie zalety bitumicznych mas grubowarstwowych oraz mineralnych zapraw uszczelniających jest elastyczna, grubowarstwowa masa polimerowa PCI Barraseal Turbo. Z tego powodu produkt ten bywa określany mianem izolacji hybrydowej, najczęściej jednak izolacji reaktywnej. Jego wyjątkowość kryje się za bardzo szybkim procesem schnięcia, niewielką (szczególnie w porównaniu do mas bitumicznych) grubością nakładanej warstwy, wygodną aplikacją, a w szczególności doskonałą przyczepnością do niemal wszystkich podłoży. 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami >>

PCI Pecithene to bitumiczna membrana samoprzylepna, która składa się z pasma uszczelniającego, połączonego z bitumiczną warstwą klejącą, umożliwiająca niezwykle łatwą obróbkę. PCI Pecithene znajduje zastosowanie jako ochrona budynku przed wilgotnością gruntu oraz wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego. Mata jest cienka i giętka, dzięki czemu pozwala łatwo obrabiać wszelkie występy oraz naroża, a natychmiast po przyklejeniu izolacja jest odporna na działanie wody. Doskonale mostkuje wszelkie zarysowania podłoża, a także, dzięki swoim właściwościom oraz w połączeniu ze specjalnym środkiem gruntującym PCI Pecithene Wintergrundierung, umożliwia prowadzenie prac nawet podczas niewielkiego mrozu.

Obok wszystkich wymienionych powyżej materiałów najwiekszym powodzeniem cieszą się masy bitumiczne. Takim właśnie produktem jest PCI Pecimor 2K, tzw. masa KMB (ten często używany skrót pochodzi od niemieckiego określenia, oznaczającego grubowarstwowe masy bitumiczne modyfikowane polimerami), który dzięki swym właściwościom doskonale się sprawdza zarówno przy zabezpieczaniu nowych budynków, jak i przy wykonywaniu wtórnej izolacji pionowej w obiektach poddawanych renowacji.

PCI Pecimor 2K to modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca. Nakładana w postaci półpłynnej, po wyschnięciu i związaniu tworzy elastyczną, ciągłą i całkowicie nieprzepuszczalną dla wody powłokę. W odróżnieniu od materiałów rolowych (pap i folii) umożliwia wykonanie powłoki bezszwowej, tzn. bez połączeń, które stanowią pierwsze potencjalne miejsce przecieków. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, co oznacza pełne z nim połączenie (stan praktycznie niemożliwy do osiągnięcia w przypadku zastosowania przywołanych już pap oraz folii), a tym samym brak możliwości przesiąkania wody. Dzięki swej elastyczności może być stosowana nie tylko na ścianach z betonu, ale również tych wykonanych z elementów drobnowymiarowych, takich jak cegły, pustaki czy bloczki betonowe, i to bez konieczności ich tynkowania. A nawet posiada zdolność do mostkowania rys, jeśli takie w podłożu się pojawią. W swoim składzie nie zawiera rozpuszczalników organicznych (emulgatorem jest woda - o ironio, ta sama, przed którą ma chronić), dzięki czemu może być nakładana na podłoża matowo-wilgotne (nie muszą być całkowicie wyschnięte) oraz może być stosowana w połączeniu z materiałami z polistyrenu (np. polistyrenem ekstrudowanym, stosowanym do ocieplania ścian fundamentowych).

Obok tych wszystkich zalet wyrób PCI Pecimor 2K posiada jeszcze jedną - jest wygodny w obróbce. Do jego wbudowania nie potrzeba żadnych skomplikowanych narzędzi - wystarczą paca, kielnia i wiertarka z mieszadłem. Dzięki wypełnieniu polistyrenowemu aplikacja jest bardzo łatwa, a konsystencja, właściwości wysychania i późniejsza przyczepność do wielu materiałów (takich jak metale czy tworzywa sztuczne) zapewniają pewne i nieskomplikowane wykonanie uszczelniania tzw. miejsc krytycznych (połączeń ściany z ławą fundamentową, miejsc przyłącza instalacji, szczelin dylatacyjnych itp.). Nie trzeba też obawiać się deszczu - materiał uzyskuje odpowiednią odporność już po ok. 4 godzinach. Nawet osoba nieposiadająca fachowej wiedzy, przestrzegając jedynie zaleceń, które znajdują się w karcie technicznej produktu PCI Pecimor 2K, może użyć produktu tak, aby zapewnić pełną ochronę przed wilgocią oraz wodą występującą w gruncie.

Przy zastosowaniu grubowarstwowej powłoki bitumicznej PCI Pecimor 2K możliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. Odpowiednio przygotowane podłoże należy uprzednio zagruntować bitumicznym środkiem gruntujacym PCI Pecimor F. Po wyschnięciu środka gruntującego, a przed przystąpieniem do nakładania właściwej powłoki, szczególnie na podłożach porowatych, należy, w celu zamknięcia wszelkich porów oraz jam usadowych, przeprowadzić tzw. szpachlowanie drapane przy użyciu PCI Pecimor 2K. Gdy powierzchnia całkowicie wyschnie, można przystąpić do właściwego wykonania powłoki. Na podłożach betonowych można uniknąć tego kroku, stosując specjalny środek gruntujący PCI Pecimor-Betongrund, który zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzy w powłoce PCI Pecimor 2K.

Prac przy zastosowaniu mas bitumicznych nie wolno prowadzić przy warunkach pogodowych mogących oddziaływać negatywnie na wykonane prace, o ile nie zostaną zapewnione warunki eliminujące ów negatywny wpływ bądź też nie zostaną użyte materiały dopuszczone w pewnym zakresie do zastosowania w takich warunkach - np. przy temperaturze (powietrza oraz podłoża) poniżej +5°C, oszronieniu lub oblodzeniu, intensywnych opadach atmosferycznych oraz silnym nasłonecznieniu. Prace przy zastosowaniu masy bitumicznej PCI Pecimor 2K można prowadzić na powierzchniach pionowych poziomych oraz ukośnych. Materiał powinien być uprzednio odpowiednio przygotowany zgodnie z kartą techniczną produktu. PCI Pecimor 2K można nanosić (zawsze w co najmniej dwóch cyklach roboczych) zarówno metodą szpachlowania, jak i przy pomocy urządzeń natryskowych, z zastosowaniem wkładki wzmacniającej lub bez niej. Grubość warstwy powinna być regulowana tak, aby po wyschnięciu nie była mniejsza niż grubość minimalna (patrz: tabela). Izolacja powinna być naniesiona do poziomu minimum 100 mm poniżej górnego poziomu płyty lub ławy fundamentowej.

Tabela. Wykonywanie uszczelnienia w zależności od obciążenia

Obciążenie

Wykonanie uszczelnienia

Minimalna grubość

warstwy suchej

Wilgotność gruntu oraz niespiętrzająca się woda infiltracyjna

2 procesy robocze

bez wkładki wzmacniającej

lub z wkładką

3 mm

Spiętrzająca się woda infiltracyjna

głębokość posadowienia ≤ 3 m

poziom wód gruntowych min. 300 mm poniżej poziomu posadowienia

2 procesy robocze

wkładka wzmacniająca

4 mm

W przypadku przerwania pracy (nie należy przerywać pracy na narożnikach) grubowarstwową powłokę bitumiczną należy zatrzeć na zero. Przy wznowieniu prac należy pokryć przylegające powierzchnie. Przejścia instalacyjne mogą przecinać izolację we wszystkich kierunkach, należy jednak dążyć do tego, aby przebijały izolację jak najbliżej przypadku "wilgotność gruntu oraz niespiętrzająca się woda infiltracyjna". W tym wypadku PCI Pecimor 2K wykonuje się z fasetą. Aby poprawić przyczepność do przepustu, podłoże pod powłokę powinno być odpowiednio szorstkie lub należy zastosować kołnierz klejony. W przypadku obciążenia spiętrzającą się wodą infiltracyjną lub wodą wywierającą ciśnienie (izolacja typu ciężkiego) zaleca się stosowanie prefabrykowanych pierścieni uszczelniających.

Szczeliny dylatacyjne oraz spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi należy zabezpieczyć odpowiednią do zastosowanego systemu taśmą uszczelniającą, np. PCI Pecitape 250. W zależności od przewidzianych ruchów konstrukcji może zaistnieć konieczność wykonania tzw. szlufki. Taśmę należy zamocować przy pomocy PCI Pecimor 2K - alternatywnie przy zastosowaniu elastycznej zaprawy uszczelniającej (np. PCI Barraseal 2K Objekt) lub środka na bazie żywicy reaktywnej (np. PCI Barraseal Turbo), a następnie wtopić w uszczelnienie powierzchni. Szczelin dylatacyjnych oraz spoin nie należy szpachlować.

W obszarze wody rozbryzgowej, tj. w strefie cokołowej budynku, izolację należy wyprowadzić co najmniej 15 cm powyżej poziomu terenu w miejscu styku z budynkiem. W przypadku ścian jednowarstwowych, aby możliwe było wykonanie tynku cokołowego, izolację cokołu należy wykonać z mineralnej zaprawy uszczelniającej PCI Barraseal CS (alternatywnie PCI Barraseal Turbo), przy czym zakładka zaprawy uszczelniającej i powłoki bitumicznej powinna wynosić minimum 10 cm.

Izolacje wykonane z grubowarstwowej powłoki bitumicznej PCI Pecimor 2K należy chronić zarówno na etapie wykonywania, jak i funkcjonowania. W pierwszym etapie należy uniemożliwić negatywny wpływ czynników atmosferycznych, np. deszczu, niskiej temperatury, silnego wiatru czy nasłonecznienia. Wyschniętą izolację należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi (nieosłonięta izolacja nie może być poddawana żadnym obciążeniem mechanicznym, po powłoce poziomej wolno chodzić wyłącznie, gdy jest to nieodzowne i tylko w odpowiednim obuwiu). Do zabezpieczenia wyschniętej izolacji należy zastosować materiał, który ochroni powłokę przed niekorzystnym oddziaływaniem dynamicznym (np. podczas zasypywania wykopu), statycznym oraz termicznym.

Materiał zastosowany do ochrony izolacji musi również być odporny na destrukcyjny wpływ wody występującej w gruncie. W tym celu można użyć np. płyt z polistyrenu ekstrudowanego lub, gdy wymagany jest drenaż, specjalnych płyt ochronno-drenażowych. Obecnie, z uwagi na korzyści związane z fizyką budowli oraz fakt, iż warstwa termoizolacyjna stanowi równocześnie ochronę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, najczęściej stosuje się izolację obwodową. Izolacja obwodowa (określana czasem jako perymetryczna) to zewnętrzna izolacja termiczna, np. z płyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS) Styrodur C, wykonana na warstwie izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej z PCI Pecimor 2K.

Zagadnienie prawidłowej hydroizolacji zyskuje na znaczeniu, jeśli mamy do czynienia z budynkiem podpiwniczonym (choć i tych podpiwniczonych nie wolno lekceważyć). Już chyba nikt nie oczekuje, że w swym wymarzonym domu będzie miał wilgotne pomieszczenie, gdzie będzie mógł trzymać ziemniaki i słoiki z zapasami na zimę. Pomieszczenia piwniczne pełnią dziś już nie tylko rolę gospodarczą, ale stanowią miejsce rekreacji - urządzamy tam domowe siłownie, pokoje do realizacji swojego hobby, miejsca spotkań z przyjaciółmi i rodziną, a nawet domowe miejsca cichej pracy.

Funkcjonuje, niestety również wśród niektórych architektów i inżynierów, upraszająca problem zasada, mówiąca, iż hydroizolacja to nic trudnego - wystarczy "posmarować czarnym". Zasada ta zrobiła już wiele złego, choć można się z nią nawet zgodzić. Jednak pod jednym warunkiem - że owo "czarne" będzie odpowiedniej jakości i pozwoli w sposób nieskomplikowany wykonać izolację ciągłą, całkowicie nieprzepuszczalną dla wody i stanowiącą pewne zabezpieczenie budynku i jego elementów przed przenikaniem i wnikaniem wody, bez względu na typ obciążenia wilgocią. Takim właśnie materiałem jest produkt PCI Pecimor 2K.

[basf, hydroizolacje, hydroizolacje fundamentów, PCI Pecimor 2K, zaprawa PCI Barraseal CS, zaprawy uszczelniające, masy bitumiczne]

Powiązane

Hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Wilgoć może wnikać w konstrukcję lub jej elementy nie tylko od zewnątrz. Znaczącym źródłem wilgoci są także pomieszczenia wilgotne i mokre, czyli łazienki, pralnie, toalety itp. Jednak świadomość, że także...

Wilgoć może wnikać w konstrukcję lub jej elementy nie tylko od zewnątrz. Znaczącym źródłem wilgoci są także pomieszczenia wilgotne i mokre, czyli łazienki, pralnie, toalety itp. Jednak świadomość, że także tam trzeba wykonać odpowiednią hydroizolację jest wśród inwestorów i wykonawców niezadowalająca.

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki podpiwniczone

Na co zwrócić uwagę przy hydroizolacji fundamentów i piwnic. Budynki podpiwniczone

Artykuł stanowi ciąg dalszy tekstu z EB nr 4/07, traktującego o sposobach hydroizolacji budynków podpiwniczonych, posadowionych na ławach fundamentowych. W poprzedniej części omówiono sposób hydroizolacji...

Artykuł stanowi ciąg dalszy tekstu z EB nr 4/07, traktującego o sposobach hydroizolacji budynków podpiwniczonych, posadowionych na ławach fundamentowych. W poprzedniej części omówiono sposób hydroizolacji piwnic, gdy poziom posadzki i poziom wierzchu ławy fundamentowej jest taki sam, w tym artykule omówione zostały przypadki, gdy te poziomy są różne. Natomiast zagadnienie hydroizolacji fundamentów budynków niepodpiwniczonych opisano w EB nr 3/07.

news Hydroizolacje w budownictwie - książka w promocyjnej cenie

Hydroizolacje w budownictwie - książka w promocyjnej cenie

Poradnik "Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo" to już trzecie - poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych....

Poradnik "Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo" to już trzecie - poszerzone wydanie publikacji. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych. Ponad 1000 stron najnowszych informacji z tej dziedziny można kupić w promocyjnej cenie - tylko w dniach 5-10 marca br. Zamów już dziś!

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

sdfsdf